De methode van het project

Het project “Ik ben compleet geboren” bestaat uit twee gedeelten, namelijk:

  • Een website www.ikbencompleetgeboren.nl
  • 10 bijeenkomsten van 3 uur (met een pauze) voor besneden vrouwen.

Het doel van dit project is dat het taboe inzake emotionele- en lichamelijke gezondheidsproblemen die ontstaan zijn door VGV, wordt doorbroken. Vrouwen zullen kennis krijgen van de lichamelijke en emotionele gevolgen van VGV, zodat ze hier opener over worden en ze de schaamte om hulp te zoeken ontstijgen.

Bijeenkomsten

Wij willen tien bijeenkomsten organiseren voor vrouwen die besneden zijn. Deze bijeenkomsten zullen per keer drie uur duren met  een pauze.

Moeder ontmoeten2
In welke landen komt het voor

Wat is jouw rol?

In elk gezin zijn moeders de spil waar het gezin om draait en zij maken het verschil voor hun kinderen. Desondanks blijft de rol van vrouwen met een vluchtelingenachtergrond beperkt. 

Onze verhalen

In Nederland wonen veel vrouwen die besneden zijn. Besneden vrouwen zwijgen vaak over de praktijk omdat ze zich schamen, maar ook omdat ze er oprecht van overtuigd zijn dat deze culturele praktijk nodig is.
Veel vrouwen kampen met fysieke en psychische problemen naar aanleiding van hun besnijdenis. Zij durven niet naar een reguliere huisarts te gaan, de schaamte zit te diep. Deze vrouwen zijn het niet gewend om te praten over hun genitale besnijdenis, zeker niet met een mannelijke huisarts.

Maar hier kunnen we dat wel doen.

Vrouwenbesnijdenis